σκωπός

σκωπός
σκώψ
owl
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • скопа — речной орел, Раndiоn haliaëtus , также колымск. (Богораз), скопец, род. п. пца вид ястреба , укр. скопа какая то морская птица , словен. skopǝc, род. п. рса – то же. Обычно отождествляется этимологически с кобец (см.), что для скопа весьма… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • σκωπίας — ὁ, Α σκώπευμα*. [ΕΤΥΜΟΛ. < σκώψ, σκωπός + κατάλ. ίας (πρβλ. πλασματ ίας)] …   Dictionary of Greek

  • σκώπευμα — τὸ, Α χορός κατά τον οποίο γινόταν μίμηση τής γλαύκας, αλλ. σκώψ. [ΕΤΥΜΟΛ. < σκώψ, σκωπός, μέσω αμάρτυρου ρ. *σκωπεύω] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”